Studentbystiftelsen i Åbo

Välkommen hem

Lediga bostäderVåra objektFyll i ansökningsblanketten
Nyheter
9.9.2019

Vill du bli hyresgästbloggare?

Vi letar bland våra hyresgäster efter bloggare som kan publicera Instagram-inlägg om boendet och studentlivet.…
Nyheter
6.9.2019

Yo-kylä Block Party är här igen!

Yo-kylä Block Party är här igen! År 2019 kommer att erbjuda dig en mängd lokal…
Nyheter
4.9.2019

Resultat av kundnöjdhetsenkäten

Studentbystiftelsen i Åbo genomförde under våren 2019 en kundnöjdhetsenkät. Länken till enkäten skickades till hyresgästerna…

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) bygger, renoverar, hyr ut och underhåller student- och ungdomsbostäder för studeranden vid läroinrättningar för studier på andra stadiet. TYS har bostäder för cirka 7 000 personer på 18 objeckten runt Åbo.

För den sökandeFör hyresgästen

Studentbystiftelsen i Åbo i sociala medier